Jelenlegi hely

Részlet a készülő "Falak mögött" című regényből

Beküldte Dr. Réti László - 2016, augusztus 24 - 17:15

Szépen haladok, és úgy gondoltam, megint kaptok egy kis ízelítőt a készülő könyvből, ami talán segít a ráhangolódásban...

"Margit mérlegelte a felajánlást. Az imám nem akarta, hogy bemenjenek, de ez valószínűleg csak annak szólt, hogy nő. Nem tartotta valószínűnek, hogy éppen robbanóanyaggal teli mellények gyártását zavarta volna meg. Aligha végeznének bármilyen kézzel foghatóan illegális tevékenysége Budapest szívében, amikor mind a kormány, mind az EBH évek óta az alkalomra vár, hogy kitessékelje őket a Gellérthegy oldalából.
– Sétáljunk – értett egyet.
Egy-két percnyi séta után a Sziklatemplom előtt állapodtak meg, és a mellvédtől lenéztek a fényárban úszó Budapestre. Megcsörrent a nő mobilja, aki felvette és beleszólt.
– Minden rendben.
Eltette a telefont.
– Rég járt nálunk, őrnagy.
– Nem adtak rá okot.
– És ezt maga nagyon-nagyon bánja, igaz?
– A nézeteimet jól ismeri, imám.
– Vagyis hogy semmi keresnivalónk a kontinensen.
– Európában nincs helye az iszlámnak.
– Miért nem veszik észre a magafajták, hogy merrefelé halad a világ?
– Miért, merrefelé halad?
– Nézze meg az eltelt húsz évet! Az volt a fordulópont. Emlékszik? Akkoriban vette észre Európa, hogy már öt-hat éve sok tízezren áradnak át a határain. Akkor választott először igazhitű polgármestert London.
– Akkoriban kezdődött az európai terrorhullám – vetette közbe szárazon Margit.
– Az is igaz, valóban. Vadhajtások mindig vannak – mosolygott rá kedvesen az imám.
– Az ön vallásának vadhajtásai azonban emberéleteket követelnek.
– Ahogy az öné is azt követelt még nem is olyan régen. Gondoljon csak a boszorkányégetésekre. Azt tudta, hogy az utolsót 1756-ban vetették máglyára az ön országában? Megjegyzem, a vallás nevében. Ez talán nem vadhajtás?
– A kereszténység már évszázadok óta nem él ilyen eszközökkel. Nem használ terrort. Soha nem is használt terrort.
– Dehogynem használt! Csakhogy az intézményesített terror volt. A keresztesek pápai jóváhagyással indultak el, és bizony azokat a boszorkányokat sem törvénytelenül égették el, ha jól tudom. És ahogy említettem, az utolsó máglya óta még messze nem telt el háromszáz év.
– Azóta azonban megszűntek ezek a túlkapások.
Az imám széttárta a kezét, és a körbemutatott.
– Ön olyan megértő és elnéző a saját vallásával…
– Nem vagyok vallásos.
– Tudja, hogy értettem. Elnéző a saját kultúrája egyik alapkövének számító vallással szemben, de semmi tolerancia nincs önben az iszlám iránt.
– Nem ad rá okot az iszlám, hogy legyen bennem tolerancia.
– A gyermeke csínytevéseit talán nem bocsátja meg neki?
Radnai őrnagy szembefordult az imámmal.
– Ön emberek lemészárlását egy gyermek csínytevéséhez hasonlítja?
– Természetesen nem. De hadd világítsak meg valamit, amit ön eddig aligha gondolt még át. A kereszténység több mint kétezer éves vallás. Kétezer éves fejlődésen ment át. Fejlődött a hitélet, az egyház intézményei, alakultak a vallási ceremóniák, és változtak a módszerek, amelyekkel a kereszténység hívei éltek. Eleinte megtűrt vallás volt, és lassan lett a világ egyik legnagyobbja. És ez nem ment zökkenőmentesen. A terror eszközével éltek az erőszakos hódítók és térítők, mint Cortez, Pizzaro, vagy a többi konkvisztádor. Aztán ott voltak a keresztesek, akiknek a túlkapásairól ezer könyv született. Ezt követte a Szent Inkvizíció. Figyelje csak a fogalmat! Szent. Azaz legális. Jogilag megalapozott. Valójában azonban egy irányított és felügyelt terrorszervezet volt. A boszorkányokról meg már beszéltünk. Folytassam még?
– Mire akar kilyukadni, imám?
– Arra, hogy a kereszténység több mint kétezer éves. Az iszlám vallást viszont alig tizennégy évszázada alapította a Próféta. Hatszáz évvel fiatalabb, mint az öné. Nem lehet az, hogy ezek a szélsőségek egy vallásnál ugyanazon a fejlődésen mennek keresztül, minden egyes esetben? Nem lehet az, hogy még nem ott tart, ahol a kereszténység?
– Azt állítja, a terror nem más, mint az iszlám gyermekbetegsége?
– Nem az iszlámé, hanem egyes híveké. Az iszlám a legkegyesebb és leghaladóbb vallás. De még fiatal. A hívek bizonyos csoportjai nem értik még eléggé. Még nincs kétezer éves tapasztalata, bár már most bölcsebb a kereszténységnél. Gondoljon csak bele, mit csináltak a keresztény vallás nevében hatszáz évvel ezelőtt? Hogy oldottak volna meg egy vallási konfliktust 1430 körül Európában?
Csend támadt, az őrnagy némán nézte az imámot.
– Köszönöm a hittan órát. De nem ezért jöttem ide.
Az imám ismét csak mosolygott."